OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 11.09.2022 r.

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas VI, VII i VIII.

2. We wtorek nabożeństwo fatimskie o godz. 17.30 a po nim Msza św.

3. W środę święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

4. W piątek o godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

5. W przyszłą niedziela przypada doroczne święto św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży. Ta niedziela jest też Dniem Środków Społecznego Przekazu. Taca z tej niedzieli będzie tacą inwestycyjną. Po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie dla rodziców dzieci klas trzecich – przygotowujących się do I Komunii św.

6. Przypominamy rodzicom i młodzieży o obowiązku uczestnictwa w katechezie szkolnej. Uczniowie, którzy zrezygnują z katechizacji muszą się liczyć z konsekwencjami. Po przerwie nie mogą przystąpić do kolejnych sakramentów, nie mogą też zostać rodzicami chrzestnymi, mimo bierzmowania. Wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy chcą otrzymać zaświadczenie, że mogą być chrzestnymi przychodzą do kancelarii z zaświadczeniem o uczestnictwie w katechezie szkolnej.

7. Na cmentarzu został zainstalowany zniczomat, z myślą o tych, którzy by chcieli z niego skorzystać. Jest on własnością firmy, która go obsługuje. Parafia ma mieć z tego parę procent od zysku za dzierżawę miejsca.   

8. Po Mszy św. będzie do nabycia tygodnik katolicki „Niedziela” i nasza gazetka parafialna „Róża św. Teresy

9. Bóg zapłać 7 osobom z Pl. Walecznych i ul. Rydla za sprzątanie kościoła, kwiaty i ofiarę, oraz 2 osobom z ul. Biurowej za ofiarę. Razem ofiara wyniosła 140 zł. Na sobotę do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców ul. Powstańców Warszawy od numerów początkowych do nr 45. Obie strony. (sprzątać można też w piątek wieczorem).

10. Zapowiedzi wywieszone są w kruchcie kościoła.

11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Barbarę Rogacz l. 65 z ul. Gościnnej. Wieczny odpoczynek …