OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 04.09.2022 r.

1. Dziś na Mszy św. o godz. 9.30 poświęcimy pierwszoklasistom tornistry i przybory szkolne, apo tej Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych. Po południu Msza św. za zmarłych o godz. 17.00.

2. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy Msze św. dla dzieci i młodzieży o godz. 9.30. Prośba, by dzieci i młodzież przychodziły na tę Mszę św., ponieważ jest ona dedykowana dla nich. Dzieci z klas I, II, IV i V będą miały rozdawane kontrolki, klasy III będą miały będą miały indeksy, a klasy od VI – VIII część już ma, część dostanie indeksy przed bierzmowaniem.

3. W czwartek święto Narodzenia NMP – Matki BożejSiewnej. Poświęcenie ziarna do siewu, jeśli będzie taka potrzeba.

4. W piątek przypada 16 rocz. sakry biskupiej naszego Arcybiskupa Wacława Depo. Polecajmy Bogu Jego osobę w naszych modlitwach.

5. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas VI, VII i VIII. Osoby, które chcą być bierzmowane muszą pamiętać o obowiązkach, jakie trzeba wypełnić.

6. W niedzielę 18 września, po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie dla rodziców dzieci klas trzecich – przygotowujących się do I Komunii św.

7. Bóg zapłać za ofiarę na potrzeby kościoła w kwocie 200 zł.

8. Jest do nabycia tygodnik katolicki „Niedziela” i nasza gazetka parafialna „Róża św. Teresy

9. Bóg zapłać następującym osobom: Elżbiecie Wasilewskiej, Zofii Górniak, Agnieszce Stańczyk, Izabeli i Szymonowi Palacz, z ul. Kopalnianej i Czeremchowej za sprzątanie kościoła, za kwiaty i ofiarę w kwocie 80 zł. Na sobotę do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców Pl. Walecznych i ul. Biurowej

10. Harmonogram urzędowania kancelarii parafialnej wywieszony jest w kruchcie kościoła, na drzwiach kancelarii i na stronie internetowej parafii. Prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin. W sprawach pilnych prosimy dzwonić na numer parafialny.

Zmienia się konto parafii na nr 19 2490 0005 0000 4530 8591 3028, stare konto aktualne do końca października.

11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Helenę Błaszczyk l. 102 z ul. Rydla. Wieczny odpoczynek…..