INTENCJE MSZY ŚW. 24/04/2022 – 01/05/2022

 24/04/2022 II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia

08:00 + Mariannę, Jana, Józefa Dudków
09:30 + Jadwigę, Jana, Zofię, Jana Cierpiał, Helenę, Ignacego Moroń
11:30
1) Msza św. dziękczynna do Miłosierdzia Bożego za roztaczaną opiekę w ubiegłym 2021 roku nad całą rodziną Marty i Mariana Zębik, z prośbą o dalsze łaski, zdrowie i opiekę Bożą nad tą rodziną w roku bieżącym
2) O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Marleny Kubickiej w 18 r.ur. od mamy i dziadków
17:00
+ Weronikę Grzybowską od rodz. Zembików
+ Zofię, Mariana Wrzód, Stanisława, Stanisławę, Stanisława, Janusza Jończyk, Wandę, Czesława Raczkowskich, Urszulę, Kazimierza Puchałów
+ Adama Kukułę od cioci Kazi Kukuły z rodz.
+ Monikę Leśniczek od rodz. Mrowiec i Grzybowskich
+ Reginę Leszczyńską od Stanisława i Jadwigi
+ Jacka Ptak od firmy ochroniarskiej „Dominator”
+ Henrykę Kott od koleżanki Alicji Radło
+ Eugeniusza Dobosza od rodz. Miklis
+ Wacława Sosnę od żony
+ Jana Wawrzyńczaka od syna Mariusza z żoną
+ Bonifacego 20 r.śm., Zbigniewa, Kazimierza, Zofii Grajcarów, Helenę Pawlikowską i zm. z rodz. Gruców, Serafinów, Klimowskich i Całusów

Poniedziałek 25/04/2022 

08:00 + Marię Ochocką od Zakł. Pog. Oaza
18:00 + Weronikę Grzybowską od wnuczka Pawła z Moniką

Wtorek 26/04/2022 

08:00 + Tadeusza, Genowefę Pierzyna, Marię, Piotra Smolnik
18:00 + Adama Kukułę od żony Alfredy

Środa 27/04/2022 

08:00 + Czesława Fajer od rodz. Derdów
18:00 + Krzysztofa Langier 2 r.śm. od żony z dziećmi

Czwartek 28/04/2022 

08:00 + Barbarę Zembik od sąsiadów
18:00 + Monikę Leśniczek od córki Grażyny

Piątek 29/04/2022 

08:00 + Reginę Leszczyńską od Edmunda Zembika z rodz.
18:00 + Reginę Błaszczyk od swatki Elżbiety

Sobota 30/04/2022 

08:00 + Jacka Ptak od rodz. Komór i Dziwińskich
18:00 + Annę Rał 10 r. śm.

Niedziela 01/05/2022 III Niedziela Wielkanocna

08:00 + Halinę Broncel 1 r.śm. od męża z synami i rodzinami
09:30
+ Mariana Błaszczyka – imieninowa, Jadwigę, Józefa Pyrkosz, Teresę, Kazimierza Kucharskich
11:30    Za parafian
17:00
+ Wiesława Prusak r.śm.
+ Adama Kukułę od Adama Urbańskiego z rodz.
+ Monikę Leśniczek od Stefanii Mazur z rodz.
+ Reginę Leszczyńską od Grażyny Gajowczyk i córek z rodzinami
+ Henrykę Kott od Stefanii Mazur z rodz.
+ Wacława Sosnę od żony
+ Jana Wawrzyńczaka od wnuków Kacpra i Patryka
+ Henrykę Kamela od Krystyny Kocik z rodz.
+ Mariana Boreckiego od rodz. Grzybów z Kukowa