INTENCJE MSZY ŚW. 02/01/2022 – 09/01/2022

Niedziela 02/01/2022 II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

08:00 + Barbarę Zembik od córki Małgorzaty z mężem Markiem
09:30 + Irenę, Tomasza Miszczak, Danutę, Jerzego Matławskich
11:30
   Dziękczynna za 45 lat pracy i o potrzebne łaski i zdrowie na emeryturze
17:00+ Marię Płomińską i Jerzego Taranka od sąsiadów
+ Agatę Sołtysiak od koleżanek i kolegów z pracy
+ Zygmunta Kluźniaka od sąsiadów syna Mirosława
+ Genowefę Kromołowską od syna z żoną

Poniedziałek 03/01/2022 

08:00

1) + Annę Czaja od pracowników firmy IMPULS
2) + Wandę Kołaczyk od sąsiadów Zielińskich z ul. Wopistów

Wtorek 04/01/2022 

08:00

1) + Lidię Wesołowską od Oli i Janusza
2) + Wandę Poks od koleżanek z Koła Emerytów z ul. Lakowej
18:00    W intencji parafian – kolędowa

Środa 05/01/2022 

08:00

1) + Cecylię Strózik od córki Ewy z rodz.
2) + Ryszarda Marchewkę od Haliny

Czwartek 06/01/2022 Ur. Objawienia Pańskiego

08:00 + Jana, Jadwigę Gruca
09:30 + Klaudiusza Dudek od żony Leokadii
11:30

   O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Alicji Stryjewskiej z racji 6 urodzin
17:00
+ Lucynę 8 r.śm., Tadeusza, Teodozję, Augustyna Kott, Andrzeja Piątkowskiego
+ Włodzimierza Kisielę od sąsiadów
+ Barbarę Zembik od Alicji Zębik z rodz.
+ Agatę Sołtysiak od Kysil – Pić
+ Adama Kukułę od szwagierki Jadwigi Urbańskiej

Piątek 07/01/2022 

08:00 + Krystynę Banasik od rodz. Walentków
17:00 + Halinę Broncel od Bożeny z Lucjanem i rodz.

Sobota 08/01/2022 

08:00 + Teresę Pęczek od siostry Janiny z dziećmi
17:00 + Ryszardę Leszczyńską od Barbary Zębik, Małgorzaty i Marka Piekarczyków

Niedziela 09/01/2022 Niedziela Chrztu Pańskiego

08:00 + Teresę 2 r.śm., Jana Szczerbiaków
09:30 + Henrykę, Mariana, Jerzego Koźlik, Franciszka Korbelę, Kazimierza Wójcik
11:30

   O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Krzysztofa z racji 70 urodzin i Łukasza z racji 38 urodzin.
17:00

+ Maksymiliana Kwaska 25 r.śm.
+ Alfredę 13 r.śm., Alojzego 24 r.śm. Kott od córki Elżbiety z rodz.
+ Stanisława Ociepę 8 r.śm. od żony z dziećmi i wnukami
+ Marię Płomińską i Jerzego Taranek
+ Agatę Sołtysiak od synów z rodzinami
+ Weronikę Grzybowską od rodz. Mrowców i Kott
+ Genowefę Kromołowską od córki z wnuczkami
+ Zbigniewa 22 r.śm., Bonifacego, Zofii, Kazimierza Grajcarów, Helenę Pawlikowską i zm. z rodz. Gruców, Serafinów, Całusów i Klimowskich
+ Adama Kukułę od Tomasza Urbańskiego z rodz.