INTENCJE MSZY ŚW. 12/12/2021 – 19/12/2021

Niedziela 12/12/2021 III Niedziela Adwentu

08:00 + Ks. Stanisława Koniecznego od rodz. Szymko
09:30


+ Mieczysława, Sławomira Klimczak, Wandę, Józefa Orzeł, Genowefę, Józefa Wiklińskich, Zofię Wrzód, Lucynę Bryła, Zbyszka Opara, Wandę, Wiktorię, Stefana Stachura, Helenę, Józefa Klimczak, Janinę Wełpa od Teresy Klimczak
11:30
   O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Łukasza z racji 8 r. ur.
17:00

+ Krystynę Banasik od Zdzisławy Będkowskiej z rodz.
+ Stanisława, Tomasza, Jerzego Klimowskich, Barbarę, Henryka Idziaków, Jacka, Jerzego Roźniatów
+ Czesława Fajer od sąsiadów z ul. Leśnej
+ Marię Płomińską od sąsiadów
+ Jerzego Taranek od sąsiadów
+ Barbarę Zembik

Poniedziałek 13/12/2021 

08:00 + Cecylię Strózik od Koleżanek córki Ewy ze Szpitala z 7 piętra
17:00 + Halinę Szydłowską od syna Andrzeja z żoną Ewą

Wtorek 14/12/2021 

08:00 + Stefanię Zadworną od sąsiadów z klatki schodowej ul. Orkana 29/37
17:00 + Halinę Broncel od syna Dariusza z żoną Agnieszką

Środa 15/12/2021 

08:00 + Krystynę Banasik od Zakładu Pogrzebowego „OAZA”
17:00 + Annę Czaja od brata Waldemara z rodz.

Czwartek 16/12/2021 

08:00 + Teresę Pęczek od rodz. Ciurów z dziećmi
17:00

1) + Dawida Nagiel 10 r. śm.
2) + Leszka Cymera r.śm.

Piątek 17/12/2021 

08:00 + Mirosława Lamik od Grażyny i Remigiusza
17:00   W intencji bierzmowanych

Sobota 18/12/2021 

08:00 + Ryszardę Leszczyńską od wnuka Michała z żoną Karoliną i dziećmi
17:00 + Mariannę Tomanek od rodz. Kępków

Niedziela 19/12/2021 IV Niedziela Adwentu

08:00 + Stefanię Kudrzyn r.śm.
09:30 + Grażynę, Henryka Oleksik 1 r.śm. od córki Agnieszki z rodz.
11:30    Za parafian
17:00
+ Danutę, Franciszka, Waldemara, Stanisława Ociepa
+ Krystynę Banasik od sąsiadki Langier z rodz.
+ Anielę Gąsior 20 r.śm.
+ Barbarę 1 r.śm., Ireneusza 3 r.śm. Kaszyńskich
+ Marię Płomińską od sąsiadów
+ Jerzego Taranek od sąsiadów
+ Włodzimierza Kisielę od siostry z rodz.
+ Barbarę Zembik od uczest. pog.
+ Agatę Sołtysiak od Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”