INTENCJE MSZY ŚW. 25/04/2021 – 02/05/2021

Niedziela 25/04/2021 IV Niedziela Wielkanocna

08:00 + Alfreda, Jana, Stanisława, Paulę Góreckich, Jana Kokoszczyka
09:30 + Helenę, Jana Bejm
11:30    O bł. Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Piotra z racji 11 ur. i Marcina z racji 5 r. ur. od rodziców
17:00


+ Stanisława Brodeckiego od Genowefy Ujma z dziećmi
+ Honoratę Sobala od Sylwii i Mariusza z synami
+ Elżbietę Miller od Oli i Grzegorza Grabara z dziećmi
+ Eugeniusza Krupę od rodz. Kaczyńskich
+ Sabinę Wiklak od rodz. Mrowców i Kott
+ Edwarda Winek od sąsiadów bliższych i dalszych
+ Czesławę Kweczke od sąsiada Marka Rataja z żoną i córką
+ Irenę Skalik od córki Danuty z mężem
+ Stanisława Gendek od siostry Zenony z rodz.
+ Tomasza Pajkert, Ryszarda Weżgowiec i Genowefę Figzał od Urszuli i Janusza Miklis z rodz.
+ Adama Lupa, Monikę, Zygmunta Klajnowskich

Poniedziałek 26/04/2021 

08:00 + Henryka Stachurę od Barbary i Tadeusza Krzyżek z rodz.
18:00 + Wiesławę Utrata od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, emerytów i pracowników SP nr 52 w Cz-wie

Wtorek 27/04/2021 

08:00 + Zbigniewa Mazur od Zakładu Pogrzebowego „OAZA”
18:00 + Honoratę Sobala od córki Grażyny

Środa 28/04/2021 

08:00 + Mariana Zasępę od Sebastiana Ligmanowskiego z rodz.
18:00 + Wiesławę Jamrozik od córki Anny z synami i ich rodzinami

Czwartek 29/04/2021 

08:00 + Tadeusza Rataj od rodz. Orłowskich i Magiera
18:00 + Mirosława Pijet od Marioli i Janusza Jonczyków z rodz.

Piątek 30/04/2021 

08:00 + Wiesława Prusaka rocz. śm.
18:00 + Stanisława Brodeckiego od rodz. Idasiak

Sobota 01/05/2021 

08:00 + Martę 5 r.śm., Pawła Wiewiórka od dzieci i wnuków
18:00 + Irenę, Leszka Mesjasz

Niedziela 02/05/2021 V Niedziela Wielkanocna

08:00

+ Bożenę, Stanisława Urbańskich, Stanisławę, Zygmunta Jonczyków z okazji imienin od Joanny i Agnieszki z rodzinami.
09:30 + Lucynę r.śm., Bronisława, Lecha, Mariusza Jachymskich
11:30

   O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Andrzeja z racji 70 urodzin od żony i dzieci
17:00

+ Zm. z rodz. Marczyk, Pydziński i Gajowczyk
+ Honoratę Sobala od Teresy Ociepa z dziećmi
+ Elżbietę Miller od Bożeny i Czesława Szecówka
+ Edwarda Winek od uczest. pog.
+ Sławomira Urbanka od uczest. pog.
+ Czesławę Kweczke od sąsiadów z ul. Powstańców Warszawy
+ Stanisława Gendek od Anny Ujma z rodz.
+ Mariusza Gąsior od kolegów z ul. Gościnnej
+ Halinę Zębik od córki Jolanty
+ Krystynę Nabiałczyk 2 r.śm. od córki Wioletty i synów Dariusza i Piotra
+ Kazimierę 2 r.śm., Bogdana , Mariana Czerwik od córki Jadwigi z rodz.