INTENCJE MSZY ŚW. 18/04/2021 – 25/04/2021

Niedziela 18/04/2021 III Niedziela Wielkanocna

08:00
+ Bożenę Urbańską z okazji urodzin i Stanisława Urbańskiego od wnuczki Agnieszki z rodz.
09:30 + Genowefę, Franciszka Palecznych, Zenona Walich
11:30
   O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla pewnej osoby
17:00

+ Mariannę, Jan, Józefa, Zdzisława Dudek
+ Jana Musialaka od Henryki Dobija i rodz. Nowaków
+ Stanisława Ciechanowskiego od uczest. pog.
+ Eugeniusza Krupę od uczest. pog.
+ Stanisława Brodeckiego od Zofii Grzyb z dziećmi
+ Honoratę Sobala od Stefanii Mazur z rodz.
+ Elżbietę Miller od brata Longina z rodz.
+ Sabinę Wiklak od siostry Stanisławy z rodz.
+ Wiesławę Utrata od rodz. Kowalczyków
+ Jana Zembika 15 r.śm. od żony Barbary i dzieci z rodzinami
+ Irenę Skalik od męża Władysława
+ Stanisława Gendek od kuzynki Wandy Połomskiej z rodz.
+ Jolantę Polaczkiewicz od męża, syna i córki
+ Krystynę, Jerzego, Marka Kępińskich od córki Jadzi z dziećmi
+ Bonifacego 19 r.śm., Zbigniewa, Kazimierza, Zofię Grajcar, Helenę Pawlikowską, zm. z rodz. Gruców, Całusów, Serafinów i Klimowskich
+ Roberta Srokę – imieninowa od żony z dziećmi
+ Mariannę Wawrzak od Lidii i Stanisława Bieniek

Poniedziałek 19/04/2021 

08:00 + Urszulę Dudek od rodz. Zębik
18:00 + Mariana Zasępę od cioci Lucyny i rodz. Miklisów

Wtorek 20/04/2021 

08:00 + Waldemara Kamińskiego od Zakładu Pogrzebowego „OAZA”
18:00 + Danielę, Kazimierza Stawiarz, Mariannę, Franciszka, Stanisława, Andrzeja Szymanków

Środa 21/04/2021 

08:00 + Tadeusza Rataj od rodz. Dziuk
18:00 + Zbigniewa Mazur od siostry Teresy z rodz.

Czwartek 22/04/2021 

08:00 + Bronisławę r.śm., Michała, Danutę, Jana Wysockich
18:00 + Wiesławę Utrata od Cecylii i Zygmunta Ciurów

Piątek 23/04/2021 

08:00 + Honoratę Sobala od Kazimiery Grzybowskiej i rodz. Kulawik
18:00 + Urszulę Dudek od brata Janka z żoną i dziećmi

Sobota 24/04/2021 

08:00 + Mirosława Pijet od rodz. Sosnowskich
18:00 + Grażynę, Henryka Oleksik od Fermina i Justyny Font

Niedziela 25/04/2021 IV Niedziela Wielkanocna

08:00 + Alfreda, Jana, Stanisława, Paulę Góreckich, Jana Kokoszczyka
09:30 + Helenę, Jana Bejm
11:30    O bł. Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Piotra z racji 11 ur. i Marcina z racji 5 r. ur. od rodziców
17:00

+ Stanisława Brodeckiego od Genowefy Ujma z dziećmi
+ Honoratę Sobala od Sylwii i Mariusza z synami
+ Elżbietę Miller od Oli i Grzegorza Grabara z dziećmi
+ Eugeniusza Krupę od rodz. Kaczyńskich
+ Sabinę Wiklak od rodz. Mrowców i Kott
+ Edwarda Winek od sąsiadów bliższych i dalszych
+ Czesławę Kweczke od sąsiada Marka Rataja z żoną i córką
+ Irenę Skalik od córki Danuty z mężem
+ Stanisława Gendek od siostry Zenony z rodz.
+ Tomasza Pajkert, Ryszarda Weżgowiec i Genowefę Figzał od Urszuli i Janusza Miklis z rodz.