INTENCJE MSZY ŚW. 11/04/2021 – 18/04/2021

Niedziela 11/04/2021 Niedziela Miłosierdzia Bożego

08:00


   Msza św. dziękczynna do Miłosierdzia Bożego za roztaczaną opiekę w ubiegłym roku 2020 nad całą rodziną Marty i Mariana Zębik oraz prośba o dalsze łaski, zdrowie i opiekę Bożą nad tą rodziną w roku bieżącym.
09:30 + Andrzeja 3 r.śm., Stanisława, Stefanię Górniak
11:30

   O bł. Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Jakuba Stańczyk z racji 18 rocz. urodzin od rodziców i dla Marcela Zębik z racji 18 rocz. urodzin od rodziców
17:00
+ Edmunda Mazura 2 r.śm. od żony i dzieci
+ Teresę Morzyk 18 r.śm. od córek
+ Stanisława Brodeckiego od czesz. pog.
+ Annę Tadeusza Trawczyńskich od siostry Krystyny z mężem i rodz.
+ Jana Musialaka od uczestników pogrzebu
+ Bogumiłę Porębińską od mężą
+ Stanisława Ciechanowskiego od Marianny Ociepa z dziećmi
+ Grażynę, Aleksandra Oleksik od koleżanek z Kombinatu Budowlanego
+ Eugeniusza Krupę od koleżanek z Koła Gospodyń
+ Henryka Zębik i zm. z rodz. Zębików i Idziaków 
+ Honoratę Sobala od Alicji Zębik z rodz.
+ Elżbietę Miller od męża Ryszarda

Poniedziałek 12/04/2021 

08:00 + Tadeusza Rataj od Fermina i Justyny Julian-Font
18:00 + Alicję, Mirosława, Janusza Smela

Wtorek 13/04/2021 

08:00 + Waldemara Kamińskiego od siostry Danuty, siostry Zofii i brata Zdzisława
18:00 + Mariana Zasępę od żony Anny

Środa 14/04/2021 

08:00 + Urszulę Dudek od chrześniaka Sławomira z rodz.
18:00 + Zbigniewa Mazur od córki Grażyny z mężem

Czwartek 15/04/2021 

08:00 + Wiesławę Utrata od rodz. Lampów
18:00 + Henryka Stachurę od żony

Piątek 16/04/2021 

08:00 + Tadeusza Rataj od pracowników firmy AMAFRUT
18:00 + Bogumiłę Porębińską od Wioli i Marcina Socha

Sobota 17/04/2021 

08:00 + Wiesławę Jamrozik od sąsiadów z ul. Drzymały 5
14:00    Ślubna : Anna Zębik – Karol Dudek
18:00 + Mirosława Pijet od brata Bogusława z rodz.

Niedziela 18/04/2021 III Niedziela Wielkanocna

08:00
+ Bożenę Urbańską z okazji urodzin i Stanisława Urbańskiego od wnuczki Agnieszki z rodz.
09:30 + Genowefę, Franciszka Palecznych, Zenona Walich
11:30
   O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla pewnej osoby
17:00+ Mariannę, Jan, Józefa, Zdzisława Dudek
+ Jana Musialaka od Henryki Dobija i rodz. Nowaków
+ Stanisława Ciechanowskiego od uczest. pog.
+ Eugeniusza Krupę od uczest. pog.
+ Stanisława Brodeckiego od Zofii Grzyb z dziećmi
+ Honoratę Sobala od Stefanii Mazur z rodz.
+ Elżbietę Miller od brata Longina z rodz.
+ Sabinę Wiklak od siostry Stanisławy z rodz.
+ Wiesławę Utrata od rodz. Kowalczyków
+ Jana Zembika 15 r.śm. od żony Barbary i dzieci z rodzinami
+ Irenę Skalik od męża Władysława
+ Stanisława Gendek od kuzynki Wandy Połomskiej z rodz.
+ Jolantę Polaczkiewicz od męża, syna i córki
+ Krystynę, Jerzego, Marka Kępińskich od córki Jadzi z dziećmi + Bonifacego 19 r.śm., Zbigniewa, Kazimierza, Zofię Grajcar, Helenę Pawlikowską, zm. z rodz. Gruców, Całusów, Serafinów i Klimowskich + Roberta Srokę – imieninowa od żony z dziećmi