INTENCJE MSZY ŚW. 14/03/2021 – 21/03/2021

Niedziela 14/03/2021 IV Niedziela Wielkiego Postu

08:00
+ Henryka 15 r.śm., Wincentego, Jadwigę Gędek, Piotra, Apolonię Chęciów
09:30 + Bożenę Siwiak – imieninowa
11:30
   O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Barbary z racji 60 ur.
17:00+ Krystynę Wawrzyńczak, Jana, Józefę Koniecznych, Mariana Kowala 
+ Stanisława Brodeckiego od rodz. Kitala i Ciura
+ Jana Musialaka od brata Bońka z rodz.
+ Agatę Komur 6 r.śm. od rodziny
+ Stanisława Ciechanowskiego od Beaty i Artura Krawczyk z dziećmi
+ Eugeniusza Krupę od sąsiadów z ul. Wopistów
+ Wiesławę Utrata od rodz. Jonczyków
+ Zbigniewa Socha od rodz. Stańczyków
+ Honoratę Sobala od wnuczka Krzysztofa z rodz.
+ Wiesławę Jamrozik od uczest. pog.
+ Czesławę Kweczke od córki Haliny z mężem

Poniedziałek 15/03/2021 

09:00 + Tadeusza Rataj od Fermina i Justyny Julian-Font
18:00

1) + Urszulę Dudek od brata Lucjana z żoną
2) + Genowefę Pierzyna 1 r.śm. od syna z rodz.

Wtorek 16/03/2021 

09:00
+ Henryka Stachurę od Zakładu Oczyszczania Miasta – Zbigniew Strach
18:00 + Stanisława Brodeckiego od sąsiadów Janików

Środa 17/03/2021 

08:00 + Mirosława Pijet od Barbary i Janusza Ociepa z córkami
17:00 + Irenę Wiewiórka od syna Marka z żoną i dziećmi

Czwartek 18/03/2021 

08:00 + Wojciecha Haremza od Zakładu Pogrzebowego „OAZA”
17:00 + Barbarę Kaszyńską od córek, synów i wnuczki

Piątek 19/03/2021 Uroczystość św. Józefa

08:00

   O bł. Boże, potrzebne łaski, światło Ducha Świętego w przygotowaniu do egzaminów maturalnych dla Julii
17:00 + Józefa, Marcina Ciurów

Sobota 20/03/2021 

08:00 + Tadeusza Rataj od Marii i Włodzimierza Gędek z rodz.
17:00 + Tomasza Grucę 31 r. sm.

Niedziela 21/03/2021 V Niedziela Wielkiego Postu

08:00 + Bogumiłę Porębińską od Joli i Zenona Szewczyk
09:30
+ Bożenę Urbańską – imieninowa i Stanisława Urbańskiego od córki Joanny z rodz.
11:30

   O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Jasia Jachimowskiego z racji roczku i Olgi Borowik z racji 3 urodzin.
17:00

+ Stanisława Brodeckiego od rodz. Sosna i Wieczorek
+ Jana Musialaka od chrześnicy Aliny z rodz.
+ Stanisława Ciechanowskiego od Katarzyny i Piotra Dobosz z synem
+ Waldemara Kamińskiego od Bogusławy Płusa z rodz., Renaty Kosela z rodz. i Artura Bolek z rodz.
+ Eugeniusza Krupę od Elżbiety Brodeckiej z rodz.
+ Wiesławę Utrata od uczest. pog.
+ Honoratę Sobala od bratanicy Jadwigi
+ Elżbietę Miller od męża Ryszarda
+ Józefa Broncel od mamy, brata i siostry z rodzinami