INTENCJE MSZY ŚW. 07/03/2021 – 14/03/2021

Niedziela 07/03/2021 III Niedziela Wielkiego Postu

08:00 + Ryszarda Grabowskiego 3 r. śm.
09:30 + Lucję 7 r.śm., Henryka Leśniczek
11:30    W intencji Pań z racji ich święta
17:00


+ Stanisława Brodeckiego od rodz. Płatek, Górniak i Gomoluch
+ Aleksandrę, Józefa Błędniak
+ Jana Musialaka od Elżbiety Brodeckiej z rodz. Świtoń
+ Mirosława Pijet od Tomasza Borowik z rodz.
+ Stanisława Ciechanowskiego od Wiesława Żurka
+ Waldemara Kamińskiego od siostrzeńca Roberta z rodz.
+ Bogumiłę Porębińską od brata Krzysztofa z rodz.
+ Eugeniusza Krupę od rodz. Ząbkiewiczów
+ Wiesławę Utrata od Sylwii Ujma z rodz.
+ Honoratę Sobala od rodz. Bojarskich
+ Henrykę Milczanowską 2 r.śm. od córki Mirosławy

Poniedziałek 08/03/2021 

08:00 + Urszulę Dudek od Marii Drozd
17:00

+ Monikę, Józefa, Bogusława, Jacka, Michalinę, Jana Gruców, Antoninę, Jana Gajdów, Henrykę, Czesława Zych, Monikę, Lesława Cuglewskich

Wtorek 09/03/2021 

08:00 + Tadeusza Rataj od Zakładu Pogrzebowego „OAZA”
17:00
+ Mirosława Pijet od policjantek i policjantów z Komisariatu IV Policji w Częstochowie

Środa 10/03/2021 

08:00 + Jana Purgala 3 r.śm. od żony z dziećmi i wnuczkami
17:00 + Irenę Kołtunowicz

Czwartek 11/03/2021 

08:00 + Wojciecha Haremza od siostry z rodz.
17:00

+ Krystynę Kluźniak 6 r.śm., Marka, Mieczysława, Krzysztofa Kluźniak i zm. z tej rodz,. Teresę, Zygfryda Myśliwiec i zm. z tej rodz.

Piątek 12/03/2021 

08:00 + Mariana Zasępę od pielęgniarek z Oddziału Nefrologii
17:00 + Jana Musialaka od brata Wawrzyńca z rodz.

Sobota 13/03/2021 

08:00 + Stanisława Brodeckiego od siostry Heleny z mężem Adamem
17:00
   O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki z racji 40 urodzin

Niedziela 14/03/2021 IV Niedziela Wielkiego Postu

08:00 + Henryka 15 r.śm., Wincentego, Jadwigę Gędek, Piotra, Apolonię Chęciów
09:30 + Bożenę Siwiak – imieninowa
11:30    O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Barbary z racji 60 ur.
17:00


+ Krystynę Wawrzyńczak, Jana, Józefę Koniecznych, Mariana Kowala
+ Stanisława Brodeckiego od rodz. Kitala i Ciura
+ Jana Musialaka od brata Bońka z rodz.
+ Agatę Komur 6 r.śm. od rodziny
+ Stanisława Ciechanowskiego od Beaty i Artura Krawczyk z dziećmi
+ Eugeniusza Krupę od sąsiadów z ul. Wopistów
+ Wiesławę Utrata od rodz. Jonczyków
+ Zbigniewa Socha od rodz. Stańczyków
+ Honoratę Sobala od wnuczka Krzysztofa z rodz.
+ Wiesławę Jamrozik od uczest. pog.
+ Czesławę Kweczke od córki Haliny z mężem