OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 25.10.2020 r.

1. Z powodu zaostrzeń związanych z pandemią, w naszym kościele może uczestniczyć jednorazowo w nabożeństwie po zakończonym remoncie nawy bocznej około 65 osób. Przypominamy o zasłanianiu ust i nosa oraz o dezynfekcji.

2. W środę przypada święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

3. W niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele będą o godz. 8.00, 9.30 i 11.30. Po Mszy św. o godz. 11.30 nabożeństwo z wypominkami jednorazowymi, podobnie jak na cmentarzu. Po południu Mszy św. nie będzie.

Zatroszczmy się o groby naszych bliskich i o porządek na cmentarzu, ale pamiętajmy, że to, co na grobie, to dla ludzkiego oka, a dla zmarłych najważniejsza jest modlitwa. Nie zapominajmy o modlitwie osobistej i tej, którą zanosi Kościół, czyli o Mszach św. i wypominkach. Zachowajmy właściwe proporcje między tym, co zewnętrzne, a co duchowe.

4. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę inwestycyjną w minioną niedzielę. Złożono 1803,80 zł. Dziękuję również za ofiarę indywidualną w kwocie 100 zł.

5. Zachęcamy parafian do udziału w nabożeństwach różańcowych. Nabożeństwa są odprawiane o godz. 16.30 a po nich Msza św. Zapraszamy szczególnie tych, którzy jeszcze nie byli.

6. Już dziś informujemy, że przy obecnych obostrzeniach, chorych będziemy odwiedzać tylko w tych przypadkach, gdzie będzie taka potrzeba, na wyraźną prośbę zainteresowanych.

7. Zmiana tajemnic różańcowych wyjątkowo odbędzie się 8 listopada po Mszy św. o godz. 9.30.

8. Jest do nabycia tygodnik katolicki „Niedziela”.

9. Bóg zapłać 2 osobom z ul. Wopistów 1 za sprzątanie kościoła i za ofiarę w kwocie 50 zł. Na sobotę do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców ul. Wopistów 5, 6, 7 i 8.

10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Marię Bednarek l. 93 z ul. Czajkowskiego. Wieczny odpoczynek…..                                     

ODPUSTY

1. Od 1 do 30 listopada włącznie można zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy za zmarłych. Odpust ten wolno ofiarować jedynie za zmarłych.

Warunki uzyskania odpustu: stan łaski uświęcającej, modlitwa według intencji Ojca Św. (Ojcze nasz…, Wierzę w Boga…, Chwała Ojcu…). Zapraszam w te dni do modlitwy.

2. W Dniu Zadusznym można zyskać 1 raz odpust zupełny i ofiarować tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. W tym celu należy pobożnie nawiedzić kościół, odmówić tam Modlitwę Pańską i Wyznanie wiary i spełnić pozostałe warunki.

Warunki uzyskania odpustu: stan łaski uświęcającej, modlitwa według intencji Ojca Św.

W tym roku Ojciec Św. Franciszek, ze względu na pandemię, daje możliwość wydłużenia czasu na zyskanie odpustu i nawiedzenie kościoła lub cmentarza duchowo dla wyszczególnionej grupy osób.