OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 13.09.2020 r.

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy X Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci i młodzież. Po Mszy św. o godz. 9.30 pierwsze spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas szóstych. O godz. 16.30 nabożeństwo fatimskie a po nim Msza św.

2. W poniedziałek święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Od tego dnia rozpoczynamy przyjmowanie intencji mszalnych na przyszły rok.

3. W piątek o godz. 8.00 Msza św. i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. W tym dniu przypada też doroczne święto św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży. Na Mszę św. o godz. 18.00 zapraszamy dzieci szkolne i młodzież przygotowującą się do bierzmowania. Obecność obowiązkowa. Bierzmowani, grupa starsza, przychodzą zamiast spotkania w przyszłą niedzielę. Msza św. będzie poprzedzona spowiedzią od godz. 17.15. Zapraszamy do skorzystania.

4. Przyszłą niedziela jest Dniem Środków Społecznego Przekazu.  Po Mszy św. o godz. 9.30 spotkanie dla rodziców dzieci, które w tym roku szkolnym przystąpią do I Komunii św.Bardzo proszę o wypełnienie deklaracji, które przekażemy przez dzieci i oddanie ich na spotkaniu. Zapraszamy oboje rodziców. Taca z tego dnia będzie tacą inwestycyjną.

5. Przypominamy rodzicom i młodzieży o obowiązku uczestnictwa w katechezie szkolnej. Uczniowie, którzy zrezygnują z katechizacji muszą się liczyć z konsekwencjami. Po przerwie nie mogą przystąpić do kolejnych sakramentów, nie mogą też zostać rodzicami chrzestnymi, mimo bierzmowania. Wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy chcą otrzymać zaświadczenie, że mogą być chrzestnymi przychodzą do kancelarii z zaświadczeniem o uczestnictwie w katechezie szkolnej.

6. Ponieważ w dużej mierze nie znamy właścicieli grobów, w których nikt nie jest pochowany, ani ich numerów, jak również dysponentów wielu grobów, zatem zapraszamy do kancelarii parafialnej z dokumentem opłaty i orientacyjnym numerem grobu, jeśli nie jest naklejony. Jeśli jest to proszę o spisanie kwatery i numeru grobu. Z czasem groby nieopłacone będą likwidowane.

7. Bóg zapłać rodzicom dzieci komunijnych za dar ołtarza w kwocie 1500 zł., dzieciom (13 osób) za dar na misje w kwocie 930 zł. i za 2 ofiary indywidualne w kwocie 100 zł.

8. Po Mszy św. będzie do nabycia tygodnik katolicki „Niedziela”, „Moje Pismo Tęcza” i kalendarze na przyszły rok.

9. Nikt z ul. Czajkowskiego 1 i 2 nie przyszedł do sprzątania kościoła. Na sobotę do sprzątania kościoła zapraszamy mieszkańców ul. Czajkowskiego 4 i 6.