• Intencje mszalne
 • INTENCJE MSZY ŚW. 02/05/2021 – 09/05/2021

  Niedziela 02/05/2021 V Niedziela Wielkanocna

  08:00

  + Bożenę, Stanisława Urbańskich, Stanisławę, Zygmunta Jonczyków z okazji imienin od Joanny i Agnieszki z rodzinami.
  9:30 + Lucynę r.śm., Bronisława, Lecha, Mariusza Jachymskich
  11:30

     O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Andrzeja z racji 70 urodzin od żony i dzieci
  17:00


  + Zm. z rodz. Marczyk, Pydziński i Gajowczyk
  + Honoratę Sobala od Teresy Ociepa z dziećmi
  + Elżbietę Miller od Bożeny i Czesława Szecówka
  + Edwarda Winek od uczest. pog.
  + Sławomira Urbanka od uczest. pog.
  + Czesławę Kweczke od sąsiadów z ul. Powstańców Warszawy
  + Stanisława Gendek od Anny Ujma z rodz.
  + Mariusza Gąsior od kolegów z ul. Gościnnej
  + Halinę Zębik od córki Jolanty
  + Kazimierę 2 r.śm., Bogdana , Mariana Czerwik od córki Jadwigi z rodz.
  + Krystynę Nabiałczyk 2 r.śm. od córki Wioletty i synów Dariusza i Piotra

  Poniedziałek 03/05/2021 Ur. NMP Królowej Polski

  08:00 + Ks. Sławomira Kaczmarka od przyjaciół
  09:30 + Teresę Janczyk od rodz. Gajewskich
  11:30

     O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Przemysława Borowik z racji 40 urodzin
  17:00


  + Krystynę 5 r. śm., Przemysława 7 r.śm. Mrowców 
  + Zdzisława Rudolfa, Irenę Kubicką 
  + Tadeusza Garbowicza od rodziny Mastalerzów
  + Zofię Stochła od bratowej Zofii
  + Irenę Skalik od syna Mirosława z żoną
  + Halinę Kowalską od sąsiada Henryka Łapot
  + Jerzego Sarbinowskiego od uczest. pog.
  + Mariannę Tomanek od uczest. pog. + Edmunda Tomanek 1 r.śm. + Krystynę Kępińską od syna Jerzego z rodziną
  + Zbyszka Wiewiórkę od żony
  + Krystynę 5 r.śm., Przemysława Mrowiec

  Wtorek 04/05/2021 

  08:00 + Henryka Stachurę od rodz. Chłądzyńskich z Kozłowa
  18:00 + Andrzeja Ujmę 2 r.śm.

  Środa 05/05/2021 

  08:00 + Andrzeja Stachurę od Zakładu Pogrzebowego „OAZA”
  18:00 + Tadeusza Rataj od pracowników firmy AMAFRUT

  Czwartek 06/05/2021 

  08:00 + Mirosława Pijet od rodz. Starosteckich i Sobczyńskich
  18:00 + Zbigniewa Mazur od syna Marka z żoną

  Piątek 07/05/2021 

  08:00 + Wiesławę Utrata od cioci Janki z rodz.
  18:00

     O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Pawła Stryjewskiego w 27 rocz. urodzin od rodziców i brata

  Sobota 08/05/2021 

  08:00 + Janinę Bednarek od syna Krzysztofa z rodz.
  15:00    Ślubna: Edyta Majchrzak – Krzysztof Bożek
  18:00

  1) + Stanisława Jastrząbka – imieninowa   
  2) O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Huberta z racji 17 urodzin

  Niedziela 09/05/2021 VI Niedziela Wielkanocna

  08:00 + Mariana Musialaka 4 r. śm.
  09:30 + Bolesława Goliniewskiego 2 r.śm. od żony
  11:30    Za parafian
  17:00
  + Witolda Strojca, Elżbietę Węziak
  + Honoratę Sobala od Wiesławy Marchewka
  + Elżbietę Miller od brata Stanisława
  + Czesławę Kweczke od sąsiadów z ul. Powstańców Warszawy
  + Tadeusza Garbowicza od rodzin Marciniaków, Kępińskich i Ciekotów
  + Irenę Skalik od syna Krzysztofa z żoną
  + Stanisława Gendek od sąsiadów z ul. Powstańców Warszawy
  + Zbyszka Wiewiórkę od córki Moniki z mężem
  + Floriana Kłósek – imieninowa od żony i dzieci z rodzinami
 • Intencje mszalne
 • INTENCJE MSZY ŚW. 25/04/2021 – 02/05/2021

  Niedziela 25/04/2021 IV Niedziela Wielkanocna

  08:00 + Alfreda, Jana, Stanisława, Paulę Góreckich, Jana Kokoszczyka
  09:30 + Helenę, Jana Bejm
  11:30    O bł. Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Piotra z racji 11 ur. i Marcina z racji 5 r. ur. od rodziców
  17:00


  + Stanisława Brodeckiego od Genowefy Ujma z dziećmi
  + Honoratę Sobala od Sylwii i Mariusza z synami
  + Elżbietę Miller od Oli i Grzegorza Grabara z dziećmi
  + Eugeniusza Krupę od rodz. Kaczyńskich
  + Sabinę Wiklak od rodz. Mrowców i Kott
  + Edwarda Winek od sąsiadów bliższych i dalszych
  + Czesławę Kweczke od sąsiada Marka Rataja z żoną i córką
  + Irenę Skalik od córki Danuty z mężem
  + Stanisława Gendek od siostry Zenony z rodz.
  + Tomasza Pajkert, Ryszarda Weżgowiec i Genowefę Figzał od Urszuli i Janusza Miklis z rodz.
  + Adama Lupa, Monikę, Zygmunta Klajnowskich

  Poniedziałek 26/04/2021 

  08:00 + Henryka Stachurę od Barbary i Tadeusza Krzyżek z rodz.
  18:00 + Wiesławę Utrata od Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, emerytów i pracowników SP nr 52 w Cz-wie

  Wtorek 27/04/2021 

  08:00 + Zbigniewa Mazur od Zakładu Pogrzebowego „OAZA”
  18:00 + Honoratę Sobala od córki Grażyny

  Środa 28/04/2021 

  08:00 + Mariana Zasępę od Sebastiana Ligmanowskiego z rodz.
  18:00 + Wiesławę Jamrozik od córki Anny z synami i ich rodzinami

  Czwartek 29/04/2021 

  08:00 + Tadeusza Rataj od rodz. Orłowskich i Magiera
  18:00 + Mirosława Pijet od Marioli i Janusza Jonczyków z rodz.

  Piątek 30/04/2021 

  08:00 + Wiesława Prusaka rocz. śm.
  18:00 + Stanisława Brodeckiego od rodz. Idasiak

  Sobota 01/05/2021 

  08:00 + Martę 5 r.śm., Pawła Wiewiórka od dzieci i wnuków
  18:00 + Irenę, Leszka Mesjasz

  Niedziela 02/05/2021 V Niedziela Wielkanocna

  08:00

  + Bożenę, Stanisława Urbańskich, Stanisławę, Zygmunta Jonczyków z okazji imienin od Joanny i Agnieszki z rodzinami.
  09:30 + Lucynę r.śm., Bronisława, Lecha, Mariusza Jachymskich
  11:30

     O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Andrzeja z racji 70 urodzin od żony i dzieci
  17:00

  + Zm. z rodz. Marczyk, Pydziński i Gajowczyk
  + Honoratę Sobala od Teresy Ociepa z dziećmi
  + Elżbietę Miller od Bożeny i Czesława Szecówka
  + Edwarda Winek od uczest. pog.
  + Sławomira Urbanka od uczest. pog.
  + Czesławę Kweczke od sąsiadów z ul. Powstańców Warszawy
  + Stanisława Gendek od Anny Ujma z rodz.
  + Mariusza Gąsior od kolegów z ul. Gościnnej
  + Halinę Zębik od córki Jolanty
  + Krystynę Nabiałczyk 2 r.śm. od córki Wioletty i synów Dariusza i Piotra
  + Kazimierę 2 r.śm., Bogdana , Mariana Czerwik od córki Jadwigi z rodz.

 • Intencje mszalne
 • INTENCJE MSZY ŚW. 18/04/2021 – 25/04/2021

  Niedziela 18/04/2021 III Niedziela Wielkanocna

  08:00
  + Bożenę Urbańską z okazji urodzin i Stanisława Urbańskiego od wnuczki Agnieszki z rodz.
  09:30 + Genowefę, Franciszka Palecznych, Zenona Walich
  11:30
     O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla pewnej osoby
  17:00

  + Mariannę, Jan, Józefa, Zdzisława Dudek
  + Jana Musialaka od Henryki Dobija i rodz. Nowaków
  + Stanisława Ciechanowskiego od uczest. pog.
  + Eugeniusza Krupę od uczest. pog.
  + Stanisława Brodeckiego od Zofii Grzyb z dziećmi
  + Honoratę Sobala od Stefanii Mazur z rodz.
  + Elżbietę Miller od brata Longina z rodz.
  + Sabinę Wiklak od siostry Stanisławy z rodz.
  + Wiesławę Utrata od rodz. Kowalczyków
  + Jana Zembika 15 r.śm. od żony Barbary i dzieci z rodzinami
  + Irenę Skalik od męża Władysława
  + Stanisława Gendek od kuzynki Wandy Połomskiej z rodz.
  + Jolantę Polaczkiewicz od męża, syna i córki
  + Krystynę, Jerzego, Marka Kępińskich od córki Jadzi z dziećmi
  + Bonifacego 19 r.śm., Zbigniewa, Kazimierza, Zofię Grajcar, Helenę Pawlikowską, zm. z rodz. Gruców, Całusów, Serafinów i Klimowskich
  + Roberta Srokę – imieninowa od żony z dziećmi
  + Mariannę Wawrzak od Lidii i Stanisława Bieniek

  Poniedziałek 19/04/2021 

  08:00 + Urszulę Dudek od rodz. Zębik
  18:00 + Mariana Zasępę od cioci Lucyny i rodz. Miklisów

  Wtorek 20/04/2021 

  08:00 + Waldemara Kamińskiego od Zakładu Pogrzebowego „OAZA”
  18:00 + Danielę, Kazimierza Stawiarz, Mariannę, Franciszka, Stanisława, Andrzeja Szymanków

  Środa 21/04/2021 

  08:00 + Tadeusza Rataj od rodz. Dziuk
  18:00 + Zbigniewa Mazur od siostry Teresy z rodz.

  Czwartek 22/04/2021 

  08:00 + Bronisławę r.śm., Michała, Danutę, Jana Wysockich
  18:00 + Wiesławę Utrata od Cecylii i Zygmunta Ciurów

  Piątek 23/04/2021 

  08:00 + Honoratę Sobala od Kazimiery Grzybowskiej i rodz. Kulawik
  18:00 + Urszulę Dudek od brata Janka z żoną i dziećmi

  Sobota 24/04/2021 

  08:00 + Mirosława Pijet od rodz. Sosnowskich
  18:00 + Grażynę, Henryka Oleksik od Fermina i Justyny Font

  Niedziela 25/04/2021 IV Niedziela Wielkanocna

  08:00 + Alfreda, Jana, Stanisława, Paulę Góreckich, Jana Kokoszczyka
  09:30 + Helenę, Jana Bejm
  11:30    O bł. Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Piotra z racji 11 ur. i Marcina z racji 5 r. ur. od rodziców
  17:00

  + Stanisława Brodeckiego od Genowefy Ujma z dziećmi
  + Honoratę Sobala od Sylwii i Mariusza z synami
  + Elżbietę Miller od Oli i Grzegorza Grabara z dziećmi
  + Eugeniusza Krupę od rodz. Kaczyńskich
  + Sabinę Wiklak od rodz. Mrowców i Kott
  + Edwarda Winek od sąsiadów bliższych i dalszych
  + Czesławę Kweczke od sąsiada Marka Rataja z żoną i córką
  + Irenę Skalik od córki Danuty z mężem
  + Stanisława Gendek od siostry Zenony z rodz.
  + Tomasza Pajkert, Ryszarda Weżgowiec i Genowefę Figzał od Urszuli i Janusza Miklis z rodz.
 • Intencje mszalne
 • INTENCJE MSZY ŚW. 11/04/2021 – 18/04/2021

  Niedziela 11/04/2021 Niedziela Miłosierdzia Bożego

  08:00


     Msza św. dziękczynna do Miłosierdzia Bożego za roztaczaną opiekę w ubiegłym roku 2020 nad całą rodziną Marty i Mariana Zębik oraz prośba o dalsze łaski, zdrowie i opiekę Bożą nad tą rodziną w roku bieżącym.
  09:30 + Andrzeja 3 r.śm., Stanisława, Stefanię Górniak
  11:30

     O bł. Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Jakuba Stańczyk z racji 18 rocz. urodzin od rodziców i dla Marcela Zębik z racji 18 rocz. urodzin od rodziców
  17:00
  + Edmunda Mazura 2 r.śm. od żony i dzieci
  + Teresę Morzyk 18 r.śm. od córek
  + Stanisława Brodeckiego od czesz. pog.
  + Annę Tadeusza Trawczyńskich od siostry Krystyny z mężem i rodz.
  + Jana Musialaka od uczestników pogrzebu
  + Bogumiłę Porębińską od mężą
  + Stanisława Ciechanowskiego od Marianny Ociepa z dziećmi
  + Grażynę, Aleksandra Oleksik od koleżanek z Kombinatu Budowlanego
  + Eugeniusza Krupę od koleżanek z Koła Gospodyń
  + Henryka Zębik i zm. z rodz. Zębików i Idziaków 
  + Honoratę Sobala od Alicji Zębik z rodz.
  + Elżbietę Miller od męża Ryszarda

  Poniedziałek 12/04/2021 

  08:00 + Tadeusza Rataj od Fermina i Justyny Julian-Font
  18:00 + Alicję, Mirosława, Janusza Smela

  Wtorek 13/04/2021 

  08:00 + Waldemara Kamińskiego od siostry Danuty, siostry Zofii i brata Zdzisława
  18:00 + Mariana Zasępę od żony Anny

  Środa 14/04/2021 

  08:00 + Urszulę Dudek od chrześniaka Sławomira z rodz.
  18:00 + Zbigniewa Mazur od córki Grażyny z mężem

  Czwartek 15/04/2021 

  08:00 + Wiesławę Utrata od rodz. Lampów
  18:00 + Henryka Stachurę od żony

  Piątek 16/04/2021 

  08:00 + Tadeusza Rataj od pracowników firmy AMAFRUT
  18:00 + Bogumiłę Porębińską od Wioli i Marcina Socha

  Sobota 17/04/2021 

  08:00 + Wiesławę Jamrozik od sąsiadów z ul. Drzymały 5
  14:00    Ślubna : Anna Zębik – Karol Dudek
  18:00 + Mirosława Pijet od brata Bogusława z rodz.

  Niedziela 18/04/2021 III Niedziela Wielkanocna

  08:00
  + Bożenę Urbańską z okazji urodzin i Stanisława Urbańskiego od wnuczki Agnieszki z rodz.
  09:30 + Genowefę, Franciszka Palecznych, Zenona Walich
  11:30
     O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla pewnej osoby
  17:00  + Mariannę, Jan, Józefa, Zdzisława Dudek
  + Jana Musialaka od Henryki Dobija i rodz. Nowaków
  + Stanisława Ciechanowskiego od uczest. pog.
  + Eugeniusza Krupę od uczest. pog.
  + Stanisława Brodeckiego od Zofii Grzyb z dziećmi
  + Honoratę Sobala od Stefanii Mazur z rodz.
  + Elżbietę Miller od brata Longina z rodz.
  + Sabinę Wiklak od siostry Stanisławy z rodz.
  + Wiesławę Utrata od rodz. Kowalczyków
  + Jana Zembika 15 r.śm. od żony Barbary i dzieci z rodzinami
  + Irenę Skalik od męża Władysława
  + Stanisława Gendek od kuzynki Wandy Połomskiej z rodz.
  + Jolantę Polaczkiewicz od męża, syna i córki
  + Krystynę, Jerzego, Marka Kępińskich od córki Jadzi z dziećmi + Bonifacego 19 r.śm., Zbigniewa, Kazimierza, Zofię Grajcar, Helenę Pawlikowską, zm. z rodz. Gruców, Całusów, Serafinów i Klimowskich + Roberta Srokę – imieninowa od żony z dziećmi
 • Intencje mszalne
 • INTENCJE MSZY ŚW. 04/04/2021 – 11/04/2021

  Niedziela 04/04/2021 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

  08:00
  + Barbarę, Anielę, Stanisława, Mikołaja Ścigałów, Alicję, Alfreda Stach, Mariannę, Jerzego Dzianok
  09:30 + Franciszka r.śm., Mariannę Musik
  11:30 + Tadeusza Rataj od syna Michała z żoną

  Poniedziałek Wielkanocny 05/04/2021 

  08:00 + Krystynę Leśniczek
  09:30 + Teresę 1 r. śm. Alojzego Łukasza Janczyk
  11:30

     O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Adama z racji 60 urodzin od mamy

  Wtorek 06/04/2021 

  18:00

  1) + Stanisława Brodeckiego od całej rodz. Nowaków z Brzezin
  2) + Tadeusza Rataj od Janiny i Romana Gędek z rodz.

  Środa 07/04/2021 

  08:00 + Mariana Zasępę od pielęgniarek i lekarzy z Oddziału Kardiologii
  18:00 + Irenę Wiewiórka od Bronisławy Kita z rodz.

  Czwartek 08/04/2021 

  08:00 + Mirosława Pijet od rodz. Ślusarczyk i Koniecznych
  18:00 + Urszulę Dudek od koleżanek z ul. Rydla 7

  Piątek 09/04/2021 

  08:00 + Henryka Stachurę od rodz. Majewskich
  18:00 + Helenę, Zbigniewa, Stefana Kocębów

  Sobota 10/04/2021 

  08:00 + Eugeniusza Krupę od Ireny Urbańskiej
  17:15 + Krystynę Kępińską – pogrzebowa
  18:00


  + Bożenę, Stanisława, Teodorę, Mieczysława, Zbigniewa Urbańskich, Joannę Hahn, Stanisławę, Zygmunta Jonczyków, Wacławę, Władysława Masiców, Ignacego Musika, Genowefę Imiołczyk od Joanny i Agnieszki z rodzinami.

  Niedziela 11/04/2021 II Niedziela Wielkanocna

  08:00


     Msza św. dziękczynna do Miłosierdzia Bożego za roztaczaną opiekę w ubiegłym roku 2020 nad całą rodziną Marty i Mariana Zębik oraz prośba o dalsze łaski, zdrowie i opiekę Bożą nad tą rodziną w roku bieżącym.
  09:30 + Andrzeja 3 r.śm., Stanisława, Stefanię Górniak
  11:30

    O bł. Boże, potrzebne łaski i zdrowie dla Jakuba Stańczyk z racji 18 rocz. urodzin od rodziców i dla Marcela Zębik z racji 18 rocz. urodzin od rodziców
  17:00  + Edmunda Mazura 2 r.śm. od żony i dzieci
  + Teresę Morzyk 18 r.śm. od córek
  + Stanisława Brodeckiego od uczest. pog.
  + Annę Tadeusza Trawczyńskich od siostry Krystyny z mężem i rodz.
  + Jana Musialaka od uczest. pog.
  + Bogumiłę Porębińską od mężą
  + Stanisława Ciechanowskiego od Marianny Ociepa z dziećmi
  + Grażynę, Aleksandra Oleksik od koleżanek z Kombinatu Budowlanego
  + Eugeniusza Krupę od koleżanek z Koła Gospodyń
  + Henryka Zębik i zm. z rodz. Zębików i Idziaków 
  + Honoratę Sobala od Alicji Zębik z rodz.
  + Elżbietę Miller od męża Ryszarda
 • Intencje mszalne
 • INTENCJE MSZY ŚW. 28/03/2021 – 04/04/2021

  Niedziela 28/03/2021 Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

  08:00 + Mariannę – imieninowa, Jerzego Dzianok
  09:30 + Ryszarda Leśniczek – imieninowa
  11:30    Za parafian
  17:00

  + Stanisława Brodeckiego od Natalii i Szymona Pęczek
  + Andrzeja 6 r.śm., Janinę, Mieczysława Piątkowskich , Lucynę Tadeusza Kott
  + Jana Musialaka od Ewy Ujma z rodz.
  + Stanisława Ciechanowskiego od Jacka i Ewy Ociepa z dziećmi
  + Waldemara Kamińskiego od czesz. pog.
  + Eugeniusza Krupę od sąsiadów z ul. Wopistów
  + Zbigniewa Mazur od Artura z Renatą i prawnuka Bartłomieja
  + Honoratę Sobala od kuzynki Henryki Kott i rodz. Łopatków
  + Elżbietę Miller od córki Magdaleny z mężem i dziećmi
  + Czesławę Kweczke od córki Jadwigi

  Poniedziałek 29/03/2021 

  08:00 + Eugeniusza Krupę od Zakładu Pogrzebowego „OAZA”
  17:00 + Irenę Wiewiórka od córki Barbary z mężem i córką Katarzyną

  Wtorek 30/03/2021 

  08:00 + Andrzeja Stachurę od braci i bratowej z rodz.
  17:00 + Mirosława Pijet od brata Jarosława z rodz.

  Środa 31/03/2021 

  08:00 + Tadeusza Rataj od rodziny KYSIL-PIĆ
  17:00 + Urszulę Dudek od sąsiadki Dominiki Bożek z dziećmi

  Czwartek 01/04/2021  Wielki Czwartek

  18:00

  1)    Dziękczynna za sakramenty Eucharystii i Kapłaństwa
  2) + Mariusza Gąsior od taty Adama

  Piątek 02/04/2021 Wielki Piątek

  17:30    Droga Krzyżowa
  18:00    Nabożeństwo Wielkopiątkowe

  Sobota 03/04/2021 Wielka Sobota

  21:00

  1)    Za Parafian
  2) + Mariusza Gąsior od mamy Janiny

  Niedziela 04/04/2021 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

  08:00 + Barbarę, Anielę, Stanisława, Mikołaja Ścigałów, Alicję, Alfreda Stach, Mariannę, Jerzego Dzianok
  09:30 + Franciszka r.śm., Mariannę Musik
  11:30 + Tadeusza Rataj od syna Michała z żoną
 • Intencje mszalne
 • INTENCJE MSZY ŚW. 21/03/2021 – 28/03/2021

  Niedziela 21/03/2021 V Niedziela Wielkiego Postu

  08:00 + Bogumiłę Porębińską od Joli i Zenona Szewczyk
  09:30
  + Bożenę Urbańską – imieninowa i Stanisława Urbańskiego od córki Joanny z rodz.
  11:30

     O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Jasia Jachimowskiego z racji roczku i Olgi Borowik z racji 3 ur.
  17:00
  + Stanisława Brodeckiego od rodz. Sosna i Wieczorek
  + Jana Musialaka od chrześnicy Aliny z rodz.
  + Stanisława Ciechanowskiego od Katarzyny i Piotra Dobosz z synem
  + Waldemara Kamińskiego od Bogusławy Płusa z rodz., Renaty Kosela z rodz. i Artura Bolek z rodz.
  + Eugeniusza Krupę od Elżbiety Brodeckiej z rodz.
  + Wiesławę Utrata od uczest. pog.
  + Honoratę Sobala od bratanicy Jadwigi
  + Elżbietę Miller od syna Radosława z Martą i Sewerynem 
  + Józefa Broncel od mamy, brata i siostry z rodzinami

  Poniedziałek 22/03/2021 

  08:00 + Waldemara Kamińskiego od żony Janiny
  17:00 + Mirosława Pijet od mamy Mieczysławy

  Wtorek 23/03/2021 

  08:00 + Stanisława Brodeckiego od rodz. Halemskich z Bieżenia
  17:00 + Tadeusza Rataj od pracowników firmy AMAFRUT

  Środa 24/03/2021 

  08:00 + Stanisława Ciechanowskiego od Zakładu Pogrzebowego „OAZA”
  17:00 + Stanisława 27 r.śm., Jana, Weronikę Mrowiec, Agatę, Józefa Wawrzos

  Czwartek 25/03/2021 

  08:00 + Mariana Zasępę od Doroty i Andrzeja Hoinków
  17:00 + Urszulę Dudek od bratanka Jerzego z żoną

  Piątek 26/03/2021 

  08:00 + Henryka Stachurę od Zakładu Pogrzebowego „OAZA”
  17:00 + Barbarę Kaszyńską od mamy

  Sobota 27/03/2021 

  08:00 + Tadeusza Rataj od Wandy i Zdzisława Gędek z rodz.
  17:00 + Mariannę Mysłek od przyjaciół Artura: Katarzyny i Marka

  Niedziela 28/03/2021 Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

  08:00 + Mariannę – imieninowa, Jerzego Dzianok
  09:30 + Ryszarda Leśniczek – imieninowa
  11:30    Za parafian
  17:00

  + Stanisława Brodeckiego od Natalii i Szymona Pęczek
  + Andrzeja 6 r.śm., Janinę, Mieczysława Piątkowskich, Lucynę Tadeusza Kott
  + Jana Musialaka od Ewy Ujma z rodz.
  + Stanisława Ciechanowskiego od Jacka i Ewy Ociepa z dziećmi
  + Waldemara Kamińskiego od uczest. pog.
  + Eugeniusza Krupę od sąsiadów z ul. Wopistów
  + Zbigniewa Mazur od Artura z Renatą i prawnuka Bartłomieja
  + Honoratę Sobala od kuzynki Henryki Kott i rodz. Łopatków
  + Elżbietę Miller od córki Magdaleny z mężem i dziećmi
  + Czesławę Kweczke od córki Jadwigi
 • Intencje mszalne
 • INTENCJE MSZY ŚW. 14/03/2021 – 21/03/2021

  Niedziela 14/03/2021 IV Niedziela Wielkiego Postu

  08:00
  + Henryka 15 r.śm., Wincentego, Jadwigę Gędek, Piotra, Apolonię Chęciów
  09:30 + Bożenę Siwiak – imieninowa
  11:30
     O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Barbary z racji 60 ur.
  17:00  + Krystynę Wawrzyńczak, Jana, Józefę Koniecznych, Mariana Kowala 
  + Stanisława Brodeckiego od rodz. Kitala i Ciura
  + Jana Musialaka od brata Bońka z rodz.
  + Agatę Komur 6 r.śm. od rodziny
  + Stanisława Ciechanowskiego od Beaty i Artura Krawczyk z dziećmi
  + Eugeniusza Krupę od sąsiadów z ul. Wopistów
  + Wiesławę Utrata od rodz. Jonczyków
  + Zbigniewa Socha od rodz. Stańczyków
  + Honoratę Sobala od wnuczka Krzysztofa z rodz.
  + Wiesławę Jamrozik od uczest. pog.
  + Czesławę Kweczke od córki Haliny z mężem

  Poniedziałek 15/03/2021 

  09:00 + Tadeusza Rataj od Fermina i Justyny Julian-Font
  18:00

  1) + Urszulę Dudek od brata Lucjana z żoną
  2) + Genowefę Pierzyna 1 r.śm. od syna z rodz.

  Wtorek 16/03/2021 

  09:00
  + Henryka Stachurę od Zakładu Oczyszczania Miasta – Zbigniew Strach
  18:00 + Stanisława Brodeckiego od sąsiadów Janików

  Środa 17/03/2021 

  08:00 + Mirosława Pijet od Barbary i Janusza Ociepa z córkami
  17:00 + Irenę Wiewiórka od syna Marka z żoną i dziećmi

  Czwartek 18/03/2021 

  08:00 + Wojciecha Haremza od Zakładu Pogrzebowego „OAZA”
  17:00 + Barbarę Kaszyńską od córek, synów i wnuczki

  Piątek 19/03/2021 Uroczystość św. Józefa

  08:00

     O bł. Boże, potrzebne łaski, światło Ducha Świętego w przygotowaniu do egzaminów maturalnych dla Julii
  17:00 + Józefa, Marcina Ciurów

  Sobota 20/03/2021 

  08:00 + Tadeusza Rataj od Marii i Włodzimierza Gędek z rodz.
  17:00 + Tomasza Grucę 31 r. sm.

  Niedziela 21/03/2021 V Niedziela Wielkiego Postu

  08:00 + Bogumiłę Porębińską od Joli i Zenona Szewczyk
  09:30
  + Bożenę Urbańską – imieninowa i Stanisława Urbańskiego od córki Joanny z rodz.
  11:30

     O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Jasia Jachimowskiego z racji roczku i Olgi Borowik z racji 3 urodzin.
  17:00

  + Stanisława Brodeckiego od rodz. Sosna i Wieczorek
  + Jana Musialaka od chrześnicy Aliny z rodz.
  + Stanisława Ciechanowskiego od Katarzyny i Piotra Dobosz z synem
  + Waldemara Kamińskiego od Bogusławy Płusa z rodz., Renaty Kosela z rodz. i Artura Bolek z rodz.
  + Eugeniusza Krupę od Elżbiety Brodeckiej z rodz.
  + Wiesławę Utrata od uczest. pog.
  + Honoratę Sobala od bratanicy Jadwigi
  + Elżbietę Miller od męża Ryszarda
  + Józefa Broncel od mamy, brata i siostry z rodzinami

 • Intencje mszalne
 • INTENCJE MSZY ŚW. 07/03/2021 – 14/03/2021

  Niedziela 07/03/2021 III Niedziela Wielkiego Postu

  08:00 + Ryszarda Grabowskiego 3 r. śm.
  09:30 + Lucję 7 r.śm., Henryka Leśniczek
  11:30    W intencji Pań z racji ich święta
  17:00


  + Stanisława Brodeckiego od rodz. Płatek, Górniak i Gomoluch
  + Aleksandrę, Józefa Błędniak
  + Jana Musialaka od Elżbiety Brodeckiej z rodz. Świtoń
  + Mirosława Pijet od Tomasza Borowik z rodz.
  + Stanisława Ciechanowskiego od Wiesława Żurka
  + Waldemara Kamińskiego od siostrzeńca Roberta z rodz.
  + Bogumiłę Porębińską od brata Krzysztofa z rodz.
  + Eugeniusza Krupę od rodz. Ząbkiewiczów
  + Wiesławę Utrata od Sylwii Ujma z rodz.
  + Honoratę Sobala od rodz. Bojarskich
  + Henrykę Milczanowską 2 r.śm. od córki Mirosławy

  Poniedziałek 08/03/2021 

  08:00 + Urszulę Dudek od Marii Drozd
  17:00

  + Monikę, Józefa, Bogusława, Jacka, Michalinę, Jana Gruców, Antoninę, Jana Gajdów, Henrykę, Czesława Zych, Monikę, Lesława Cuglewskich

  Wtorek 09/03/2021 

  08:00 + Tadeusza Rataj od Zakładu Pogrzebowego „OAZA”
  17:00
  + Mirosława Pijet od policjantek i policjantów z Komisariatu IV Policji w Częstochowie

  Środa 10/03/2021 

  08:00 + Jana Purgala 3 r.śm. od żony z dziećmi i wnuczkami
  17:00 + Irenę Kołtunowicz

  Czwartek 11/03/2021 

  08:00 + Wojciecha Haremza od siostry z rodz.
  17:00

  + Krystynę Kluźniak 6 r.śm., Marka, Mieczysława, Krzysztofa Kluźniak i zm. z tej rodz,. Teresę, Zygfryda Myśliwiec i zm. z tej rodz.

  Piątek 12/03/2021 

  08:00 + Mariana Zasępę od pielęgniarek z Oddziału Nefrologii
  17:00 + Jana Musialaka od brata Wawrzyńca z rodz.

  Sobota 13/03/2021 

  08:00 + Stanisława Brodeckiego od siostry Heleny z mężem Adamem
  17:00
     O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Agnieszki z racji 40 urodzin

  Niedziela 14/03/2021 IV Niedziela Wielkiego Postu

  08:00 + Henryka 15 r.śm., Wincentego, Jadwigę Gędek, Piotra, Apolonię Chęciów
  09:30 + Bożenę Siwiak – imieninowa
  11:30    O bł. Boże, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej dla Barbary z racji 60 ur.
  17:00


  + Krystynę Wawrzyńczak, Jana, Józefę Koniecznych, Mariana Kowala
  + Stanisława Brodeckiego od rodz. Kitala i Ciura
  + Jana Musialaka od brata Bońka z rodz.
  + Agatę Komur 6 r.śm. od rodziny
  + Stanisława Ciechanowskiego od Beaty i Artura Krawczyk z dziećmi
  + Eugeniusza Krupę od sąsiadów z ul. Wopistów
  + Wiesławę Utrata od rodz. Jonczyków
  + Zbigniewa Socha od rodz. Stańczyków
  + Honoratę Sobala od wnuczka Krzysztofa z rodz.
  + Wiesławę Jamrozik od uczest. pog.
  + Czesławę Kweczke od córki Haliny z mężem
 • Intencje mszalne
 • INTENCJE MSZY ŚW. 28/02/2021 – 07/03/2021

  Niedziela 28/02/2021 II Niedziela Wielkiego Postu

  08:00 + Jerzego 5 r.śm., Mariannę Dzianok
  09:30 + Bogumiłę Kwasek 5 r.śm.
  11:30    Za parafian
  17:00

  + Stanisława Brodeckiego od Tomasza i Beaty Myślikowskich z dziećmi
  + Jana Musialaka od Adama Musialaka z rodz.
  + Stanisława Ciechanowskiego od Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie
  + Waldemara Kamińskiego od rodz. Nabiałek i rodz. Struzik
  + Andrzeja Stachurę od uczest. pog.
  + Grażynę, Henryka Oleksik od Moniki i Michała Rataj
  + Eugeniusza Krupę od dzieci z rodzinami
  + Wiesławę Utrata od rodz. Homów
  + Honoratę Sobala od wnuczki Ani z rodz.
  + Wiesławę Jamrozik od sąsiadów z ul. Drzymały 5

  Poniedziałek 01/03/2021 

  08:00 + Urszulę Dudek od syna Pawła z rodz.
  17:00 + Czesława Szyję od wnuczka Pawła z żoną

  Wtorek 02/03/2021 

  08:00 + Irenę Wiewiórka od sąsiadów Szydłowskich i Banasików oraz rodz. Zębik
  17:00 + Emilię Ciura od siostry Krystyny z rodz.

  Środa 03/03/2021 

  08:00

  + Mieczysława, Sabinę, Włodzimierza, Zenona Jabłońskich, Urszulę Przybylską, Małgorzatę Szymczyk, Ewę Kierasińską
  17:00 + Mirosława Pijet od koleżanek z Zakładu Emerytalno-Rentowego

  Czwartek 04/03/2021 

  08:00 + Tadeusza Rataj od Doroty Ginter z rodz.
  17:00 + Stanisława Brodeckiego od córki Renaty z mężem Jackiem i córką

  Piątek 05/03/2021 

  08:00

  1) + Zdzisława Pydzika 17 r.śm. od córki Lidii z rodz.
  2) + Stanisławę Jarząbek 2 r.śm.
  17:00

  + Mariusza Bednarczyka od pracowników i podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Częstochowie

  Sobota 06/03/2021 

  08:00 + Tadeusza Rataj od rodz. Zarychtów
  17:00 + Stanisławę Jonczyk 17 r.śm. od wnuczki Joanny z rodz.

  Niedziela 07/03/2021 III Niedziela Wielkiego Postu

  08:00 + Ryszarda Grabowskiego 3 r.śm.
  09:30 + Lucję 7 r.śm., Henryka Leśniczek
  11:30    W intencji Pań z racji ich święta
  17:00


  + Stanisława Brodeckiego od rodz. Płatek, Górniak i Gomoluch
  + Aleksandrę, Józefa Błędniak
  + Jana Musialaka od Elżbiety Brodeckiej z rodz. Świtoń
  + Mirosława Pijet od Tomasza Borowik z rodz. 
  + Stanisława Ciechanowskiego od Wiesława Żurka
  + Waldemara Kamińskiego od siostrzeńca Roberta z rodz.
  + Bogumiłę Porębińską od brata Krzysztofa z rodz.
  + Eugeniusza Krupę od rodz. Ząbkiewiczów
  + Wiesławę Utrata od Sylwii Ujma z rodz.
  + Honoratę Sobala od rodz. Bojarskich
  + Henrykę Milczanowską 2 r.śm. od córki Mirosławy